Ympäristö ja me

Be nice! Toteutamme ilmastonsuojelua

Be nice! Tämä motto määrää kaikkea yritystoimintaamme. Ympäristö- ja ilmastonsuojelu on tässä tärkeässä roolissa, sillä pyrimme käyttämään resursseja vastuullisesti. Yrityksenä haluamme aktiivisesti muokata tulevaisuutta ja edistää kestävää kehitystä.

Tärkeä ekologisen talouden indikaattori ovat aiheuttamamme päästöt. Olemme työskennelleet ilmastoneutraalisti vuodesta 2018 lähtien ja olemme ylpeitä saavuttaessamme tämän tavoitteen. Tietenkin pyrimme jatkuvasti parantamaan tulosta ja ryhtymään lisätoimenpiteisiin.

Esimerkillinen vaikutus laskennassa ja kompensaatiossa

Ekologisesti järkevä ja ilmastoystävällinen toiminta on meille todella tärkeää. Tästä syystä haluamme näyttää hyvää esimerkkiä ja kirjata kaikki aiheuttamamme päästöt ja mistä on mahdollista kerätä tietoa. Tämä sisältää kaikki suoraan aiheutuvat päästöt (yritysrakennukset, yritysajoneuvot) ja mahdollisuuksien mukaan myös kaikki välillisesti aiheutuvat päästöt (esim. työntekijöiden matkat, työmatkat, jätteet jne.).

Hiilijalanjälkemme

Vuonna 2022 niceshops-yritysryhmän hiilijalanjälki oli 1600 t CO2-ekvivalenttia (Greenhouse Gas Protocolin mukaan laskettuna). Tallennetut päästöt on jaettu kolmeen alueeseen (laajuusalueeseen):

Laajuuden 1-3 selitykset

Vuonna 2022 Scope 1:n osuus on noin 24 % aiheuttamistamme päästöistä, 1 % on Scope 2:ta ja loput 75 % on Scope 3:ssa.

niceshops prozentuelle Verteilung auf die Scopes 2021

1660 hiilidioksidiekvivalenttitonnia on suunnilleen yhtä paljon kasvihuonekaasua kuin mitä 187 Itävallassa asuvaa ihmistä aiheuttaa samana ajanjaksona. Itävallan päästöt asukasta kohden ovat keskimäärin 8,9 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.

Erityisen iloiseksi meidät saa se, että pystyimme irrottamaan kasvihuonekaasupäästöt myynnin kasvusta. Vuodesta 2019 lähtien olemme pystyneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme runsaalla kolmanneksella miljoonaa myyntiä kohden.

niceshops Emissionen 2022

Ilmastoneutraaliuden 3 pilariamme

Ilmastostrategiamme perustuu kolmeen pilariin: välttäminen, vähentäminen ja korvaus.

Tällä tavalla on parasta, ettei kasvihuonekaasuja syntyisi alkuunkaan. Jos päästöjä ei voida välttää, etsimme keinoja hillitä niitä. Mitä emme voi välttää ollenkaan, kompensoimme mielekkäillä projekteilla.

Toimenpiteidemme aiemmat onnistumiset

Vaikka niceshops-konsernin liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut vuonna 2020 ja pakettimäärät moninkertaistuneet, olemme onnistuneet saavuttamaan hienon menestyksen pakkausmateriaalien käytössä. Tällä hetkellä kaikissa pakkauksissa käytetään ympäristöystävällisiä, kompostoitavia, muovittomia kuljetusmateriaaleja - harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Vain harvoissa tapauksissa, kuten bulkkitavaroiden ja kuormalavojen kuljetuksissa, on vaihtoehto kierrätettävälle muovikalvolle.

Lisäksi niceshopien innovatiivisia pakkauksia voidaan käyttää uudelleen ilman teippiä lähetys- ja palautuspatentin ansiosta - ratkaisu, joka on palkittu Itävallan pakkausteollisuuden valtionpalkinnolla.

Muita ilmastonsuojelutoimiamme ovat mm.

 • käytämme 100 % vihreää sähköä
 • jatkuvasti laajeneva sähköautokanta säästää hiilidioksidipäästöjä
 • Itävallan suurimman sähköauton latauskeskuksen rakentaminen pääpaikalle Saaziin
 • Työlippu joukkoliikenteeseen ja kimppakyynnin järjestämiseen
 • Hallin katolle aurinkosähköjärjestelmän asennus, joka kattoi keskimäärin 50 % yrityksen omasta energiatarpeesta pääpaikalla Saazissa
 • kestävän yritysrakennuksen rakentaminen korkealla energiatehokkuudella ja paljon puuta
 • Lämmitys ja jäähdytys viereisen biokaasulaitoksen hukkalämmöllä
 • jätteiden ja arvokkaiden materiaalien tunnollinen kierrätys
 • ruokalassa paikallista ja pitkälti luomuruokaa
 • Perustetaan ekososiaalisen vastuun työryhmä ja Mobi-Taskforce, joka pyrkii tekemään työntekijöiden työmatkoista ilmastoystävällisempiä (esim. kimppakyydillä, tuetuilla sähköpyörillä...)

Korvaus Heliozin kautta

Otamme päästöt, joita emme voi välttää, mahdollisuutena tukea muita ekososiaalisia hankkeita, joita pidämme järkevinä ja jotka edistävät merkittävästi pitkällä aikavälillä globaalia päästöjen vähentämistä. Tänä vuonna meillä on erityinen ilo tukea Helioz-projektia Bangladeshissa.

Monilla Bangladeshin alueilla pintavesi on tärkein veden lähde (sadeveden ohella). Koska tämä on usein saastunutta, se on ensin keitettava, mikä vaatii polttopuita ja sillä on useita kielteisiä vaikutuksia:

 • CO2 vapautuu keitettäessä
 • metsää kaadetaan yhä enemmän
 • erityisesti naisten on käytettävä paljon aikaa polttopuiden keräämiseen
 • monilla ihmisillä, erityisesti lapsilla, on hengitysvaikeuksia kodeissaan jatkuvan savun vuoksi

WADI:n avulla Helioz on siksi kehittänyt kustannustehokkaan, aurinkoenergialla toimivan laitteen, jolla saastunut juomavesi voidaan steriloida turvallisesti auringonvalolla.

kuva Wadi

Wadin ansiosta vesivälitteiset sairaudet, kuten kolera tai polio, voidaan välttää. Lisäksi Helioz edistää merkittävästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista.

Olemme tietysti suunnitelleet lisätoimia ilmastomme suojelemiseksi tulevaisuutta varten.