Palautus-/peruutusoikeus

Voit palauttaa saamasi tavarat syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa lähettämällä tavarat takaisin. Lisäksi myönnämme sinulle pidennetyn 16 päivän palautusoikeuden tämän ajanjakson lisäksi. Sinulla on siis 30 päivää aikaa palauttaa tuotteet.

Peruuttamisoikeus

Seuraavat peruutusehdot koskevat sopimuksia kuljetusyhtiön kautta pakettina lähetettävistä tavaroista.

Peruutusoikeus tuotteille, jotka voidaan lähettää pakettina

Kuluttajana sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa. Peruutusaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavaran haltuunsa.

Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun on ilmoitettava siitä meille

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

sähköposti: suomi@vitalabo.com
puhelin:

selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, puhelimitse tai sähköpostitse) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus.

Voit käyttää tähän peruutuslomaketta, mutta se ei ole pakollista. Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevan ilmoituksen ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien vakiotoimituskulut, välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jona olemme saaneet ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Tässä takaisinmaksussa käytämme samaa maksutapaa, jota olet käyttänyt alkuperäisessä tapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti sovittu jostain muusta. Sinulta ei missään olosuhteissa veloiteta maksuja tästä takaisinmaksusta. Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet toimittanut todisteen palautuksestasi sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

Jos tavaran arvon menetys johtuu siitä, että tavaraa on käytetty tavalla, joka ei ole tarpeen kunnon tarkistamiseksi, olet vastuussa tästä arvon menetyksestä.

Sinulla on lähetettävä tai luovutettava tavarat meille välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jona olet ilmoittanut meille tämän sopimuksen peruuttamisesta

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen kuin neljätoista päivää on kulunut.

Sellaisten tavaroiden toimitussopimuksia ei voida peruuttaa, jotka eivät ole esivalmistettuja ja joiden valmistuksessa kuluttajan yksilöllinen valinta tai päätös on ratkaiseva tai jotka on selkeästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Tarkemmat tiedot palautuksista löydät täältä.

Peruuttamisoikeus ei koske seuraavia sopimuksia:

Kuluttajalla ei ole peruutus- ja palautusoikeutta etämyyntinä tai kivijalkakaupan ulkopuolella solmittujen sopimusten osalta, kun kyseessä on:

 • palvelut, jos niceshops GmbH on tarjonnut palvelun kokonaisuudessaan. Kuitenkin vain, jos niceshops GmbH on alkanut täyttää sopimusta ennen peruuttamisajan päättymistä Itävallan etämyyntilain (FAGG) 11 §:n mukaisesti sinun nimenomaisesta pyynnöstäsi (FAGG 10 §) ja myös jos
  • olet ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista vahvistanut, että menetät peruuttamisoikeutesi, kun sopimus on täytetty kokonaan,
   tai
  • olet pyytänyt niceshops GmbH -yhtiötä erityisesti suorittamaan korjaustöitä,
 • tavarat tai palvelut, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin niceshops GmbH ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisajan sisällä,
 • tuotteet, jotka on valmistettu asiakkaan toiveiden mukaan tai ovat selkeästi räätälöityjä henkilökohtaisiin tarpeisiin,
 • tavarat, jotka voivat pilaantua nopeasti tai joiden viimeinen käyttöpäivä pian ylittyisi (esim. pilaantuvat elintarvikkeet),
 • tavarat, jotka toimitetaan sinetöityinä ja jotka eivät sovellu palautettavaksi terveydellisistä tai hygieniasyistä, jos niiden sinetti on poistettu toimituksen jälkeen (esim. hygienia- tai hoitotuotteet),
 • tavarat, jotka ovat luonteensa vuoksi sekoittuneet erottamattomasti muihin tavaroihin toimituksen jälkeen,
 • alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, mutta joita ei voida toimittaa ennen kuin 30 päivää sopimuksen tekemisen jälkeen ja joiden tämänhetkinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin niceshops GmbH ei voi vaikuttaa,
 • ääni- tai videotallenteet tai tietokoneohjelmistot, jotka toimitetaan suljetussa pakkauksessa, jos ne on avattu toimituksen jälkeen,
 • sanoma- ja aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta tilaussopimuksia tällaisten julkaisujen toimittamisesta,
 • muuhun kuin asumiseen liittyvät majoituspalvelut, tavarankuljetukseen, moottoriajoneuvojen vuokraukseen ja ruuan ja juoman toimitukseen sekä vapaa-ajan harrastuksiin liittyvät palvelut kaikissa tapauksissa, joissa suoritusta varten on sopimuksessa sovittu tietty aika tai ajanjakso, jolloin niceshops GmbH täyttää sopimuksen,
 • sellaisen digitaalisen sisällön tarjoaminen, jota ei ole tarkoitus toimittaa fyysiselle tallennusvälineelle (esim. lataukset, e-kirjat, ...), jos niceshops GmbH on alkanut täyttää sopimusta ennen FAGG:n 11 §:n mukaisen peruuttamisajan päättymistä (eli digitaalinen sisältö on jo toimitettu). Peruuttamisoikeus raukeaa kuitenkin vain niissä tapauksissa, joissa olet velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaisen maksun, jossa olet myös
  • nimenomaisesti suostunut sopimuksen täytäntöönpanon alkamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä,
  • vahvistanut tietäväsi, että menetät peruuttamisoikeutesi sopimuksen täytäntöönpanon ennenaikaisen alkamisen seurauksena, ja
  • niceshops GmbH on toimittanut sinulle kopion tai vahvistuksen FAGG:n 5 §:n 2 momentin tai 7 §:n 3. momentin mukaisesti.

Sinulla ei myöskään ole oikeutta peruuttaa kiireellisiä korjaus- tai huoltotöitä koskevia sopimuksia, joissa olet nimenomaisesti pyytänyt niceshops GmbH -yhtiötä tulemaan suorittamaan tätä työtä. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan suljeta pois muiden palvelujen osalta, joita et ole nimenomaisesti pyytänyt, tai toimitetuista tavaroista, joita ei välttämättä tarvita varaosina huoltoon tai korjaukseen.

Klikkaa tästä ladataksesi mallin peruutuslomakkeesta.

Lisätietoja palautustavoista saat yleisistä käyttöehdoistamme ja peruutuskäytännöistämme.

Peruuttamisselvityksen loppu